Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Chào Tư vấn viên Pnjlab, tôi mua 1 viên đá emerald từ nước ngoài và trong giấy có ghi COLORLESS OIL, như vậy có phải là emerald đã bị xử lý hay không ạ. Và giá trị viên đá có bị giảm đi hay không. Nếu tôi chỉ đem đá đến giám định để biết xem đá của tôi là thật hay giả mà không xuất giấy thì có được không. Tôi mong sớm nhận được câu trả lời từ Pnjlab. Cảm ơn
Chưa trả lời