Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Họp góp ý tiêu chuẩn quốc gia về đá quý

 

 

Sáng ngày 29/09/2015, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, sở hkoa học công nghệ TPHCM tổ chức buổi họp góp ý để thu thập thông tin cho hoạt động soát xét, sửa đổi hoặc xây mới các tiêu chuẩn quốc gia về đá quý. 

 

 

Tại buổi họp với sự có mặt nhiều đại biểu là các chuyên gia, các đơn vị chuyên môn, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đá quý đã cho ý kiến về 5 tiêu chuẩn quốc gia bao gồm

 

- Đá quý - Thuật ngữ và phân loại (TCVN 5855:1994)

- Đá quý – phương pháp đo tỷ trọng (TCVN 5856:1994)

- Đá quý – phương pháp đo chiết suất (TCVN 5857:1994)

- Đá quý – phương pháp đo phổ hấp thu (TCVN 5858:1994)

- Đá quý – phương pháp đo độ cứng (TCVN 5859:1994)

 

Đại diện Hội kim hoàn thành phố, Cty giám định PNJ đã cho nhiều ý về sự không phù hợp của các tiêu chuẩn hiện hành, cũng như đưa ra các phương án điều chỉnh, bổ sung về chuyên môn để đảm bảo các yêu cầu khoa học và thực tiễn.

 

Đại diện chi cục đã lắng nghe tiếp thu và cũng đặt ra các vấn đề về quản lý nhà nước đối với các tiêu chuẩn đặc thù. Qua đó, để các đại biểu tiếp tục cho ý kiến đóng góp hoàn thiện.

 

Kết thúc buổi họp, do thời gian ngắn, nội dung cần điều chỉnh nhiều nên chi cục đề nghị các đơn vị tiếp tục cho ý kiến đóng bằng văn bản gửi về chi cục.

 

Các đơn vị, cá nhân có thể xem các tiêu chuẩn và cho ý kiến của mình tại webside: www.chicuctdc.gov.vn

 

                                                                                                                                    Lê Ngọc Năng