Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Kim Cương Lục Phớt Vàng

Kim cương lục phớt vàng được xử lý nhiều bước (multi-treated)còn hiếm trên thị trường đá quý.

Tâm màu được tạo ra do chiếu xạ (tự nhiên hoặc nhân tạo) là nguyên nhân chủ yếu tạo ra màu lục trong kim cương, tuy nhiên màu thường rất nhạt. Gần đây phòng thí nghiệm ngọc học Carlsbad đã giám định một viên kim cương 0.99 ct có màu lục phớt vàng đậm (Fancy Deep yellowish green) là kết quả của quá trình xử lý nhiều bước. Quá trình xử lý nhiều bước đã tạo ra được kim cương màu cam, hồng và đỏ, nhưng chỉ gần đây GIA mới thấy kim cương màu lục đậm được xử lý nhiều bước.

 

 
Màu lục phớt vàng đậm của viên kim cương 0.99 ct này là kết quả của quá trình xử lý nhiều bước liên quan tới xử lý HPHT và chiếu xạ. Ảnh: Robison McMurtry

 

Kiểm tra dưới kính hiển vi viên kim cương lục phớt vàng này phát hiện sọc màu nâu (brown graining) và cát khai bị gặm mòn (etched cleavage). Phát ra màu lục mạnh dưới ánh sáng sợi quang, cho biết sự hiện diện của tâm màu H3. Khi kiểm tra trong dung dịch nhúng, viên kim cương có đới màu lục mờ gần tim đáy. Phổ hồng ngoại FTIR phát hiện ra rằng đây là viên kim cương loại Ia với những khuyết tật liên quan tới hydrogen, cũng như những bằng chứng của cả xử lý HPHT và chiếu xạ sau HPHT; tâm màu H1a (1450 cm-1) chủ yếu là do chiếu xạ. Phổ UV-Vis-NIR thể hiện những đặc điểm hấp thu tại 595, 666 và 741 (GR1) nm, xác nhận rằng chiếu xạ nhân tạo đã tác động mạnh mẽ vào thành phần màu lục.

 

Bởi vì sọc màu nâu và những dấu hiệu của xử lý được phát hiện, chúng tôi kết luận rằng viên đá này bắt nguồn từ kim cương màu nâu loại Ia được xử lý HPHT để tạo ra màu vàng tới vàng phớt lục đậm. Tiếp theo là chiếu xạ nhân tạo để tăng cường độ thành phần màu lục, tạo ra màu đậm một cách bất thường. Loại sản phẩm này có thể thay thế cho kim cương màu lục đậm còn hiếm trên thị trường.

 

Nathan Renfro and Christopher M. Breeding

GIA, Carlsbad