Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Peridot sao

Peridot mắt mèo là một trong những loại đá hiếm và peridot sao thậm chí còn hiếm hơn nữa. Chỉ có hai trường hợp peridot sao được báo cáo bởi phòng thí nghiệm GIA (Spring 1960 Highlights at the Gem Trade Lab in Los Angeles, p. 3; Summer 1987 Lab Notes, p. 106). Trường hợp đầu tiên được mô tả là viên peridot có sao bốn cánh rõ nét được tạo ra từ những bao thể dạng que nhỏ sắp xếp định hướng, trường hợp thứ hai thì cũng có sao bốn cánh nhưng chỉ có hai cánh rõ nét còn hai cánh còn lại thì mờ hơn. Gần đây chúng tôi đã mượn để kiểm tra một viên peridot hình oval, nặng 22.21 ct với sao bốn cánh rõ nét đều (hình 1).

 

    

Hình 1: Viên peridot nặng 22.21 ct có sao bốn cánh rõ nét

 

Kiểm tra những tính chất ngọc học cơ bản thì viên đá có những tính chất sau đây: độ trong suốt – trong suốt đến bán trong suốt; màu – lục phớt nâu; chiết suất điểm – 1.65; tỷ trọng – 3.32 và phổ hấp thu - có những dãy hấp thu tại 453, 477 và 497 nm. Do độ trong suốt của viên đá tương đối cao nên khi kiểm tra với kính hiển vi ngọc học phát hiện ra rằng nó được lấp đầy với nhiều bao thể. Bao thể dạng vân tay (Fingerprints) và những bao thể dạng tấm màu nâu là những đặc điểm bên trong dễ thấy nhất (hình 2, bên trái). Với đèn sợi quang thì quan sát thấy những bao thể dạng màng mỏng (thin film) óng ánh ngũ sắc được sắp xếp định hướng, bao thể dạng que nhỏ và những chuỗi ngắn gồm những hạt phản chiếu trong toàn bộ viên đá (hình 2, bên phải); những bao thể này là nguyên nhân tạo ra sao của viên đá. Những bao thể dạng tấm có màu nâu dưới ánh sáng truyền qua có thể là phlogopite, biotite hoặc thậm chí cũng có thể là ilmenite.

 

Hình 2: Peridot sao có rất nhiều bao thể dạng tấm màu nâu (75x). Dưới ánh sáng sợi quang phát hiện nhiều bao thể dạng que nhỏ, màng mỏng và những chuỗi hạt (85x), đây là nguyên nhân tạo ra hiệu ứng sao của viên peridot này

 

Việc chụp hình những viên đá có sao là một thử thách khá khó khăn. Do đó, hình 1 là ảnh ghép của hai ảnh số - một ảnh chụp sao rõ nét và ảnh còn lại chụp viền của viên cabochon rõ nét.

 

G&G, Vol.45, No.2, pp.138-139

Dịch: Trần Minh Tân