Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Tôi muốn kiểm tra giấy chứng nhận kim cương của PNJ nhưng khi nhập mã số trên vỉ đựng kim cương thì hệ thống báo sai. TÔi muốn biết làm cách nào để kiểm tra được chất lượng của viên kim cương đã thông qua kiểm định của PNJ, kích cỡ 2 viên cương cương của tôi là 3.6mm. Vui lòng trả lời thông tin giúp. CẢm ơn

Hệ thống tra cứu thông tin kim cương của PNJLab chỉ có thể tra cứu được những viên kim cương có kích thước từ 4.00 mm trở lên.