Asset Publisher

Asset Publisher

Bao thể lạ trong Moldavite

 

 

Hình 1: Viên đá màu xanh lục, bán trong suốt được đưa tới kiểm định tại phòng đá màu, công ty PNJL

 

Gần đây phòng kiểm định đá màu công ty TNHH MTV Giám Định PNJ(PNJL) nhận được một mẫu giám định có màu xanh lục, bán trong suốt. Mới nhìnviên đá giống Chalcedony (Hình 1). Tuy nhiên sau khi khảo sát các đặc điểm ngọc học của đá thì thấy các đặc điểm sau:

 

- Tỷ trọng: 2.52.

 

- Chiết suất điểm đo được là: 1.53.

 

- Cấu tạo vi tinh. Đẳng hướng dưới phân cực kế.

 

Tất các các đặc điểm ngọc học nêu trên đều xác định đây là Moldavite.

 

Hình 2: Bao thể lạ hình lăng trụ dài rất tự hình trong viên đá.

 

Đặc biệt, khi quan sát dưới kính hiển vi phân cực thấy có các bao thể rất tự hình dạng kéo dài. Các bao thể này mới nhìn có các đặc điểm giống Pyroxen, chúng có thể là Tremolite hoặc Actinolite. Tuy nhiên đây cũng có thể là bao thể Wollastonite. Quan sát dưới phân cực kế các bao thể này có đặc điểm lưỡng sắc, dị hướng và có màu giao thoa cao.

 

Các bao thể đặc trưng của thủy tinh gồm các bọt khí, vết gợn song hoặc các bao thể hình kim…Đây là lần đầu tiên ta thấy một loại bao thể mới của chúng và cũng là một điều mới thú vị trong lĩnh vực ngọc học.

 

Tác giả: Hảo Vũ