Asset Publisher

Asset Publisher

Bao thể Omphacite và Pyrope-Almandine Garnet trong kim cương

Gần đây phòng thí nghiệm ngọc học Carlsbab đã giám định một viên kim cương vàng-lục (Fancy yellow-green) 2.03 ct chứa bao thể omphacite – một loại pyroxen màu lục phớt lam, tiếp xúc với bao thể pyrope-almandine garnet màu cam. Cả hai đều được nhận dạng bằng tính chất quang học và quan sát đặc điểm bên ngoài bao thể

Trong tự nhiên, omphacite và garnet đôi khi cũng xuất hiện dưới dạng những tinh thể đơn khoáng trong kim cương được thành tạo từ môi trường eclogitic, nhưng màu của hai tinh thể trong bao thể lưỡng khoáng này tương phản với nhau làm cho chúng nổi bật hơn khi quan sát. Những bao thể lưỡng khoáng (bi-mineralic) khác cũng đã được nhắc đến trong các văn liệu ngọc học như là chromium pyrope và pyroxene (e.g., E.J. Gübelin and J.I. Koivula,Photoatlas of Inclusions in Gemstones, ABC Edition, Zurich, 1986, p. 95), nhưng đây là ví dụ đầu tiên về bao thể omphacite và pyrope-almandine tiếp xúc với nhau được thấy tại phóng thí nghiệm Carlsbab. Chúng tôi cũng đã thấy sự graphite hóa giữa bao thể lưỡng khoáng này và kim cương, và xung quanh một tinh thể omphacite đơn khoáng khác. 

Bao thể lưỡng khoáng omphacite xanh dương phớt xám và pyrope-almandine garnet cam đã xác nhận nguồn gốc eclogitic của viên kim cương vàng-lục 2.03ct này. Ngoài ra còn thấy được sự graphite hóa dọc theo bề mặt ranh giới giữa bao thể và kim cương. Ảnh: Nathan Renfro

 

Kiểm tra dưới ánh sáng phân cực, viên kim cương thể hiện sức căng với màu giao thoa xám tối bậc thấp xung quanh cả bao thể lưỡng khoáng và bao thể omphacite đơn khoáng với ranh giới giữa bao thể và kim cương bị graphite hóa. Tuy nhiên, những bao thể omphacite đơn lẻ khác không bị graphite hóa thì có sức căng dạng halo với màu giao thoa bậc cao. Chúng tôi không biết chính xác nguyên nhân của sự biến đổi sức căng với màu giao thoa bậc thấp và bậc cao, nhưng nó có thể liên quan tới sự graphite hóa, bởi vì những bao thể bị graphite hóa thì dọc theo bề mặt của nó có sức căng với màu giao thoa thấp hơn những bao thể không bị graphite hóa.

Dưới ánh sáng phân cực, khu vực xung quanh bao thể lưỡng khoáng omphacite/pyrope-almandine thể hiện sức căng bậc thấp. Ảnh: Nathan Renfro

Bao thể tiếp xúc này là một ví dụ rất đáng lưu ý khi quan sát dưới kính hiển vi vì nó có thể cung cấp bằng chứng về nguồn gốc địa chất, cũng như mối quan hệ giữa graphite và mức độ của sức căng

                                                                                                                 Troy Ardon and Tara Allen  GIA, Carlsbad 

                                                                                                                                Dịch: Trần Minh Tân