Asset Publisher

Asset Publisher

DIOPSIDE

 

 

 

1. Đặc điểm chung

 

 

 

Diopside là một nhóm khoáng vật, kết tinh hệ một nghiêng.

 

 

 

Công thức hóa học là: CaMgSi2O6.

 

 

 

2. Đặc điểm ngọc học

 

 

 

- Màu sắc: Gồm nhiều màu sắc khác nhau từ xanh lục phớt xanh dương đến xanh lục phớt vàng, nâu, đen. Hiếm hơn là các màu xanh dương đến tím, không màu hay trắng.

 

 

 

- Độ trong: từ bán trong suốt đến đục

 

 

 

- Chiết suất: 1.675 – 1.701 ( .029, -.010); chiết suất điểm khoảng 1.68.

 

 

 

- Tỷ trọng: 3.29 ( .11, -.07) - Độ cứng: 5,5 – 6

 

 

 

- Phổ: các vạch phổ 505 nm; chrome 635, 655, 670 nm; vạch kép 690 nm

 

 

 

 

 

 

- Đặc điểm khác: Hiệu ứng sao ở diopside đặc trưng sao 4 cánh.

 

 

 

3. Phân chia

 

 

 

- Star diopside: Đá có màu lục đậm đến đen với hiệu ứng sao.

 

 

 

- Cat’s-eye diopside: Đá có màu lục đậm và hiệu ứng óng ánh mắt mèo.

 

 

 

- Malacolite: Là tên của một loại khoáng vật của đá trong mờ sáng màu.

 

 

 

- Alalite: Tên khoáng vật học của loa đá không màu đến hơi phớt lục hoặc lục phớt vàng.

 

 

 

- Violane: Tên khoáng vật học hiếm, từ trong mờ đến đục có màu xanh dương tía.

 

- Chrome diopside: Đá trong suốt có màu lục đậm tươi.

Asset Publisher

Các tin liên quan

+ ZIRCON

+ Ruby