Asset Publisher

Asset Publisher

GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP GIÁM ĐỊNH ĐÁ QUÝ

Phương pháp giám định đá là tổ hợp hệ thống các phương pháp xác định các thông số của đá quý.

Mỗi loại đá quý đều có những tính chất vật lý, hóa học, quang học, tinh thể học,.... đặc trưng. Để biết tên, nguồn gốc sinh thành (tự nhiên hay tổng hợp), mức độ xử lý của một viên đá cần phải xác định nhiều thông số như: tỷ trọng, chiết suất, phổ hấp thu, đặc điểm quang học tinh thể, tính phát quang, đặc điểm bao thể, cấu trúc tăng trưởng,.... Mỗi đặc điểm trên đều có những phương pháp xác định riêng. Công ty PNJL sẽ lần lượt giới thiệu đến khách hàng (công bố phương pháp thử nghiệm theo ISO: 17025) các phương pháp giám định được sử dụng. Qua đó, khẳng định độ chính xác, tính khoa học, trình độ ứng dụng,... của công ty đối với các sản phẩm được kiểm định.