Asset Publisher

Asset Publisher

Kim cương vận dụng ánh sáng như thế nào

 

Khi kim cương chiếu sáng người ta thường đặt cho một cái tên đặc biệt, đó là LẤP LÁNH và BỐC LỬA. Đây không phải là những từ ngữ chủ quan, nhưng có thể định nghĩa một cách khoa học  

 

Thí dụ, một vệt sáng chiếu vào một đống bột carbon và một viên kim cương đã cắt mài. Cả hai đều có hóa tính giống nhau, nhưng rõ ràng chúng vận dụng ánh sáng hoàn toàn khác nhau.

 

Phần lớn ánh sáng chiếu vào bột Carbon đều bị hấp thụ, nên nó vẫn đen. Nhưng khi vệt sáng chiếu lên kim cương, một phần ánh sáng phản chiếu trên bề mặt kim cương, gọi là PHẢN CHIẾU BÊN NGOÀI. (A).

 

Phần khác của ánh sáng nhập vào trong viên kim cương và đổi hướng do mật độ cảm quang quá lớn của kim cương, được gọi là KHÚC XẠ. Ánh sáng sau đó phản chiếu ở mặt trong của kim cương – gọi là PHẢN CHIẾU BÊN TRONG. (B)

 

Tia sáng lại chiếu ngược lên mặt kim cương và cũng từ điểm này nó lại đổi hướng hay khúc xạ, rồi khuếch tán thành những dải màu sắc. Nhờ sự KHUẾCH TÁN này mà kim cương có lửa. (C)

 

 

 

 

A

 

 

Khi tia sáng chạm mặt kim cương, một phần tia sáng phản chiếu trở lại mắt người quan sát. Hiện tượng này gọi là phản chiếu ngoại.

 

 

 

 

B

 

 

Phần tia sáng còn lại nhập vào viên đá và đổi hướng vào giữa viên kim cương, gọi là khúc xạ. Tia sáng chạm mặt trong kim cương ở điểm 1 và 2 gọi là phản chiếu nội

 

 

 

 

Sự chiếu sáng của kim cương tùy thuộc ánh sáng phản chiếu nội và ngoại nhiều hay ít của viên kim cương đối với mắt quan sát.

 

 C

 

 

Tia sáng phản chiếu lên mặt viên đá với dải màu sắc (như màu sắc cầu vồng), hiện tượng này gọi là khuếch tán.

 

Có thể thấy lửa của kim cương do hiệu ứng khuếch tán. Lấp lánh là hiệu ứng bật sáng khi kim cương chuyển động dưới ánh sáng