Asset Publisher

Asset Publisher

 

 

BẢNG TIÊU CHUẨN TỈ LỆ GIỮA ĐỘ DÀI (LENGTH) VÀ ĐỘ RỘNG (WIDTH) CỦA CÁC HÌNH DÁNG KHÁC KIM CƯƠNG

 Cách tính tỉ lệ:


Ví dụ: độ dài (length) là 10.10mm, độ rộng (width) là 5.30mm

 

10.10 : 5.30 = 1.90

 

Vậy tỉ lệ giữa độ dài (length) và độ rộng (width) là 1.90 : 1