Asset Publisher

Asset Publisher

 
Color

Phát Huỳnh Quang

 
 
Nếu đặt vòng tay kim cương dưới đèn cực tím thì sẽ thấy nhiều viên kim cương phát sáng màu xanh lam và một số viên khác hầu như không có phát sáng. Điều này là do kim cương thường phát quang, nghĩa là kim cương cho ánh sáng đi qua khi bị kích thích bởi ánh sáng đèn cực tím hoặc ánh sáng mặt trời. Thường thì kim cương phát quang màu xanh lam nhưng đôi khi nó cũng phát quang màu vàng, màu trắng hoặc màu cam.
 

 

 

Description: No Flourescence
Description: Faint Flourescence
Description: Medium Blue Flourescence
Description: Strong Blue Flourescence
Kim cương không phát huỳnh quang Kim cương phát huỳnh quang nhẹ
Kim cương phát huỳnh quang màu lam trung bình
Kim cương phát huỳnh quang màu lam mạnh
 
Có rất nhiều thông tin sai lệch về phát huỳnh quang ở kim cương. Ví dụ như kim cương được nói rằng “ nếu một viên kim cương có phát huỳnh quang thì viên đá sẽ có mây hoặc trông đục như sữa, đặc biệt dưới ánh sáng mặt trời”. Bạn có thể chứng minh điều này là sai bằng cách nhìn một số viên kim cương trong suốt phát quang. Ngược lại, có những viên kim cương có mây mà không phát huỳnh quang. Khi mua một viên kim cương, bạn nên đánh giá độ trong suốt của viên đá bằng biểu hiện của nó chứ không phải bởi một chú thích trên bản giám định nói rõ viên đá có phát huỳnh quang.
 
Trên bản giám định của viên kim cương, ảnh hưởng của việc phát huỳnh quang màu xanh lam với giá cả là tùy thuộc vào tính dễ thấy của viên đá. “Phát huỳnh quang màu xanh lam có thể làm tăng thêm giá trị của viên đá có màu thấp hơn vì nó làm cho viên đá trông trắng hơn và sáng hơn”. Ví dụ: một viên đá phát huỳnh quang màu xanh lam rất mạnh có thể tăng thêm từ 0 – 3% giá trị đối với những viên màu I, J và K. Phát huỳnh quang màu lam từ trung bình đến mạnh có thể tăng giá trị viên đá từ 0 – 2%. Phát huỳnh quang màu vàng được coi là không tốt và có thể giảm giá trị viên đá xuống từ 5 – 10%.
 
Với viên đá màu D – H có độ tinh khiết trong khoảng IF – VS mà phát huỳnh quang thì có thể có ảnh hưởng không tốt. Giá của nó sẽ giảm khoảng 3 – 15% đối với viên phát quang màu lam rất mạnh. Phát huỳnh quang màu lam mạnh thường không ảnh hưởng tới giá của những viên kim cương màu F – H mà có độ tinh khiết SI1 – I3.
 
Nếu có một câu hỏi về cấp độ màu của kim cương phát quang thì so sánh viên kim cương đó bên cạnh một viên khác có cấp độ màu tương tự mà không phát huỳnh quang dưới một ánh sáng khác không có bức xạ UV như ánh sáng khuếch tán hoặc đèn lọc tia cực tím. Nếu viên đá thật sự có màu tương tự nhau thì viên đá phát quang sẽ không có màu đậm hơn viên đá kia.

Dịch giả

                                                                   Nguyễn Thị Mai Sinh
(Theo Renée Newman G.G, trong Diamond Ring Buying Guide, 7th edition)