Asset Publisher

Asset Publisher

Phụ lục các loại xử lý trong đá quý khó phát hiện

 

 

Có rất nhiều các phương pháp xử lý trong đá quý nhằm cải thiện độ thẩm mỹ của viên đá, trong đó một số phương pháp xử lý rất khó nhận biết vì những lý do sau: 

 

        Xử lý nhiệt: là chuỗi dài từ nhiệt độ thấp đến nhiệt độ cao, nhằm cải thiện hoặc thay đổi màu sắc (ví dụ: từ amethyst qua citine) và độ trong của viên đá. Tuy nhiên trong quá trình hình thành tự nhiên, một số loại đá vẫn chịu tác động nhiệt tự nhiên dưới sâu trong lòng đất và để lại những đặc điểm bên trong lẫn bên ngoài giống như đá đã qua xử lý. Do đó, để phân biệt tác dụng nhiệt trong tự nhiên hay do con người can thiệp đối với những loại đá này là điều rất khó.  

 

       Xử lý chiếu xạ: tương tự như xử lý nhiệt, phương pháp chiếu xạ cũng được sử dụng ở một số loại đá quý nhằm cải thiện màu sắc của chúng. Tuy nhiên trong quá trình hình thành đá, một số loại cũng bị nhiễm chiếu xạ tự nhiên trong một khoảng thời gian dài tùy thuộc vào môi trường địa chất khác nhau theo khu vực địa lý. Để xác định được chiếu xạ tự nhiên này và chiếu xạ xử lý bởi con người là một việc không dễ dàng.

 

Hơn nữa, có nhiều loại đá mặc dù đã trãi qua quá trình xử lý nhiệt hoặc chiếu xạ nhưng không để lại dấu vết của quá trình xử lý khi kiểm tra dưới các thiết bị ngọc học. Cho đến thời điểm hiện tại, trên thế giới nói chung và phòng kiểm định đá quý PNJL nói riêng đều chưa thể phân định được chính xác 2 loại xử lý trên ở một số loại đá. Do đó công ty TNHH MTV Giám Định PNJ (PNJL) sẽ không ghi nhận 2 loại xử lý này trên giấy giám định ở các loại đá theo bảng dưới đây: