Asset Publisher

Asset Publisher

 

BẢNG TIÊU CHUẨN PHÂN CẤP ĐỘ CẮT MÀI HÌNH TRÒN

(ROUND BRILLIANT CUT)

 Trước khi bạn có thể hiểu kĩ về những kiểu cắt mài và hình dáng của kim cương
thì phải biết được một số thuật ngữ cơ bản sau:

   

 

Facet Những mặt giác hoặc bề mặt được đánh bóng trên viên kim cương.
Table Mặt phẳng lớn nhất và nằm cao nhất. Mặt này có dạng tám cạnh ở viên kim cương hình tròn.
Bezel facets Những mặt giác có hình dáng cánh diều ở phần trên của viên kim cương mài tròn. Giác sao (Star facets), giác chính mặt dưới (Pavilion mains), giác viền mặt trên và giác viền mặt dưới (Upper & Lower girdle facets) là những giác khác có ở viên hình tròn
Crown Là nữa phần trên của viên kim cương. Ánh sáng đi vào viên kim cương sẽ thông qua các giác cắt trên Crown.
Girdle Cạnh mỏng bao xung quanh và là phần có đường kính lớn nhất ở viên kim cương. Girdle là nơi phân chia nữa phần trên (Crown) và nữa phần dưới (Pavilion) của kim cương. Nó có chức năng bảo vệ những tổn thương có thể gây nên cho viên đá. Girdle thường rất mỏng, như một tia sáng khi chúng ta nhìn bằng mắt thường. Girdle dầy có thể không chỉ ảnh hưởng đến màu sắc, đô cắt mài mà còn làm giảm sự phản chiếu ánh sáng và sự rực rỡ của các viên kim cương
Pavilion Là nữa phần dưới của viên kim cương. Nó có dạng hình nón ở viên kim cương hình tròn. Các giác cắt của Pavilion là nơi tiếp nhận và phản chiếu lại ánh sáng đi vào viên kim cương xuyên qua các mặt cắt của Crown.
Culet Mặt giác rất nhỏ ở phần dưới cùng của viên kim cương và mặt này song song với mặt bàn.
Brilliant cut Là kiểu cắt mài phổ biến nhất của kim cương. Viên cắt mài chuẩn gồm có 32 mặt giác cộng với một mặt bàn (Table) nằm ở nữa phần trên (Crown) và 24 mặt giác cộng với một tim đáy (Culet) nằm ở nữa phần dưới (Pavilion). Những hình dạng khác ngoài hình tròn có thể có nhiều mặt giác hơn kiểu cắt mài này.
Fancy shape Mọi hình dạng cắt mài khác ngoài hình tròn. Hình quả lê là một ví dụ, đôi khi những kiểu dáng lạ mắt khác được gọi đơn giản là fancy.