Asset Publisher

Asset Publisher

Sự phát triển của kiểu cắt tròn chiếu

Cho đến tận đầu thế kỷ thứ 20 các dạng cắt mài của kim cương vẫn phát triển theo kinh nghiệm và các thợ cắt mài vẫn luôn cố gắng cải tiến để viên kim cương đạt được độ chiếu sáng tối ưu nhất. Chỉ từ năm 1910 các tính toán lý thuyết mới được ứng dụng trong cắt mài dựa vào các đặc tính quang lý của kim cương - như là độ khúc xạ ánh sáng, độ tán sắc và độ cứng – để độ chiếu sáng đạt được tối đa nhờ vào các tỷ lệ cắt mài thích hợp và sự đối xứng của viên kim cương. Thứ tự phát triển như sau:

 

 

Tolkowsky Brilliant

(1919 – Tolkowsky)

 

Chiều cao phần trên (Height crown): 16.2%

 

Chiều sâu phần dưới (Depth pavilion): 43.1%

 

Đường kính mặt bàn (Diameter table): 53.0%

 

Tỷ lệ chiều cao phần trên/phần dưới (Crown/pavilion height):

1 : 2.6

 

Kiểu cắt mài này được xem như là “tiêu chuẩn” của nước Mỹ và là cơ sở để phân cấp cắt mài. Độ chiếu sáng của nó đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe nhất.

 

 

Ideal Brilliant

(1926 – Johnson and Roesch)

 

Chiều cao phần trên (Height crown): 19.2%

 

Độ sâu phần dưới (Depth pavilion)40.0%

 

Đường kính mặt bàn (Diameter table): 56.1%

 

Tỷ lệ chiều cao phần trên/phần dưới (Crown/pavilion height):

1 : 2.0

 

Tỷ lệ của kiểu cắt mài này chỉ cho ánh sáng đi vào trong viên đá theo những phương vuông góc với viên đá. Mặt khác, ánh sáng đi vào viên đá theo những góc nghiêng thì không đáng kể. Do đó kiểu cắt này không làm cho viên đá đạt được độ chiếu sáng tốt nhất.

 

 

Practical Fine Cut

(1939 – Eppler) 

 

Chiều cao phần trên (Height crown): 14.4%

 

Độ sâu phần dưới (Depth pavilion): 43.2%

 

Đường kính mặt bàn (Diameter table): 56.0%

 

Tỷ lệ chiều cao phần trên/phần dưới (Crown/pavilion height):

1 : 3.0

 

Kiểu cắt này bắt nguồn từ thực tế nên được đặt tên là “Practical Fine Cut”. Kích thước của nó được tính toán sao cho cả ánh sáng nghiêng cũng có tác dụng. Kiểu cắt này khác hẳn so với kiểu cắt Ideal brilliant, nhưng chỉ hơi khác và có một số cải tiến so với kiểu cắt Tolkowsky. Kiểu cắt Practical Fine là kiểu cắt được ưa thích ở Đức và được xem như là kiểu cắt chuẩn để phân cấp.

 

 

Parker Brilliant

(1951 – Parker)

 

Chiều cao phần trên (Height crown): 10.5%

 

Độ sâu phần dưới (Depth pavilion): 43.4%

 

Đường kính mặt bàn (Diameter table): 55.9%

 

Tỷ lệ chiều cao phần trên/phần dưới (Crown/pavilion height):

1 : 4.13

 

Bởi vì phần trên quá ngắn nên độ chiếu sáng không thể đạt được hiệu quả tốt nhất trong kiểu cắt này.

 

 

Scandinavian Standard Brilliant

(1969 – Tillander) 

 

Chiều cao phần trên (Height crown): 14.6%

 

Độ sâu phần dưới (Depth pavilion): 43.1%

 

Đường kính mặt bàn (Diameter table): 57.5%

 

Tỷ lệ chiều cao phần trên/phần dưới (Crown/pavilion height):

1 : 2.95

 

Cuối những năm 60, với ấn phẩm Scandinavian Diamond Nomenclature thì kiểu cắt “Scandinavian Standard Brilliant” lần đầu tiên được biết đến, các tỷ lệ của kiểu cắt này cũng xuất phát từ thực tế. Từ việc tính toán một số lượng lớn viên kim cương đã cắt mài trên thị trường, Tillander đã cho ra những số liệu chuẩn như trên mà theo ông thì nó sẽ làm cho viên kim cương có độ chiếu sáng tối ưu.

 

 

Eulitz Brilliant

(1972 – Eulitz)

 

Chiều cao phần trên (Height crown): 14.45%

 

Độ sâu phần dưới (Depth pavilion): 43.15%

 

Đường kính mặt bàn (Diameter table): 56.60%

 

Tỷ lệ chiều cao phần trên/phần dưới (Crown/pavilion height):

1 : 2.95

 

Năm 1972, W. R Eulitz phát hành quyển sách “Determining mathematically the optimum brilliance of brilliants” , trong đó ông cho biết rằng nếu sử dụng tỷ lệ cắt mài như trên thì lượng sáng thoát ra sẽ đạt cực đại từ sự phản chiếu bên trong và độ tán sắc cũng đạt tối ưu.