Asset Publisher

Asset Publisher

Thông báo (V/v phát hành thêm giấy giám định kim cương nhỏ)

 

Kính gửi: Quý Khách Hàng!  

       

Công ty TNHH Một Thành Viên Giám Định PNJ xin thông báo đến Quý Khách Hàng như sau:

 

Bắt đầu từ ngày 01 tháng 07 năm 2013 công ty sẽ phát hành thêm mẫu giấy Giám Định Kim cương nhỏ (Diamond Grading Report) sử dụng cho các sản phẩm Giám Định Kim Cương có các cấp độ Tinh Khiết (Clarity Grade) sau: VVS2, VS1, VS2, SI1, SI2, I1, I2, I3.

 

Đối với các sản phẩm Giám Định Kim Cương có các cấp độ Tinh Khiết (Clarity Grade) sau: FL, IF, VVS1 thì vẫn sử dụng giấy Giám Định Kim Cương cũ hiện tại.

 

 

              Mẫu giấy lớn                          Mẫu giấy nhỏ

 

Công ty TNHH MTV Giám Định PNJ cam kết cả 2 mẫu giấy Giám Định Kim Cương lớn và nhỏ sẽ được phát hành song song, chất lượng Giám Định theo đúng tiêu chuẩn chung của công ty.

 

Chân thành Cảm ơn