Asset Publisher

Asset Publisher

Tóm Lược Xử Lý Màu Kim Cương Và Cách Giám Định.

Màu của kim cương là do tâm màu quang học hấp thu chọn lọc trong vùng ánh sáng nhìn thấy của phổ điện từ. Những công nghệ xử lý khác nhau đã được ứng dụng để cải thiện màu của kim cương tự nhiên bằng cách loại bỏ tâm màu không mong muốn hoặc tạo ra những tâm màu mới.

 

Chiếu xạ sau đó có hoặc không có ủ nhiệt được ứng dụng với kim cương từ những năm 1950. Phụ thuộc vào cấu hình khuyết tật trong vật liệu ban đầu, tâm màu quang học (bao gồm H2, GR1, NV, 595 nm, H3 và H4) có thể được đưa vào để tạo ra một loạt màu mới như là lục, xanh dương, vàng, cam, hồng và đỏ. Kiểu xử lý này chỉ có thể tạo ra màu ở kim cương chứ không thể loại bỏ màu đã tồn tại trước đó.

 

Ủ nhiệt với nhiệt độ cao và áp suất cao (HTHP), quá trình này được ứng dụng từ những năm 1990, cải thiện đáng kể màu của kim cương. Công nghệ này không chỉ loại bỏ màu đã tồn tại trước mà còn tạo ra màu sắc sặc sỡ cho kim cương. Tác động chủ yếu của xử lý này là loại bỏ màu nâu liên quan với cụm lổ hổng (vacancy clusters), phóng thích boron không hoạt động quang học và thành lập những tâm màu quang học khác như là nitrogen, H2 và H3. Ngoài tẩy màu kim cương loại IIa và IaB, xử lý HPHT còn có thể cải thiện màu xanh dương trong kim cương loại IIb và màu hồng trong loại IIa, hoặc tạo ra màu lục, vàng và cam.

 

Trong những năm qua xử lý chiếu xạ và HPHT được thực hiện riêng biệt, tuy nhiên gần đây chúng được kết hợp với nhau để tạo ra màu mới mà không thể thu được từ hai quá trình riêng biệt. Kim cương xử lý nhiều bước (multiple treatment) này được bán trên thị trường chủ yếu là màu hồng và đỏ, nhiều màu khác cũng có thể xuất hiện.

 

Giám định kim cương xử lý màu là một trong những thách thức trong phòng thì nghiệm ngọc học trong những thập kỉ qua. Để giám chủ yếu dựa trên việc tìm ra sự khác nhau về cấu hình khuyết tật quang học giữa kim cương có màu tự nhiên và màu xử lý. Sự khác nhau này bao gồm loại khuyết tật cũng như hàm lượng, sự kết hợp và sự phân bố của chúng. Những phương pháp kiểm tra hiện đại được ứng dụng để nhận biết sự khác nhau này.

 

Viên kim cương 0.24 ct này được xử lý bằng quá trình nhiều bước (multiple processes), bao gồm ủ HPHT và chiếu xạ để tạo ra màu lục phớt vàng (Fancy Intense yellowish green). Ảnh: C.D Mengason

 

Wuyi Wang (wwang@gia.edu)

 

GIA, New York