Asset Publisher

Asset Publisher

TURQUOISE

1. Đặc điểm chung:

 

     Turquoise là tên của một loại khoáng vật, kết tinh hệ 3 phương và có công thức hóa học là: CuAl6(PO4)4(OH)8.5H2O.

 

2. Đặc điểm ngọc học:

 

- Màu sắc: màu xanh dương vừa, xanh dương phớt lục tới xanh lục. Chúng thường có các vết đốm hay vằn, các chấm nhỏ hoặc các đường ven của tạp chất. Không có hiệu ứng kèm theo.

 

- Độ cứng: 5-6. - Độ trong suốt: từ bán trong mờ đến mờ đục.

 

- Chiết suất: 1.610 – 1.650, chiết suất điểm thường là 1.61.

 

- Tỷ trọng: 2.76 ( 0.14, -0.36).

 

- Phổ: Có thể quan sát thấy các vạch từ vừa đến yếu sau: 420, 432, 460 nm.

 

- Đặc điểm bên trong: Thường chứa các tạp chất (matrix).

 

3. Phân chia:

 

    Dựa vào màu sắc, Turquoise được phân chia thành 4 tên khác nhau:

 

- Persian: đá có màu xanh dương đậm đến vừa, có độ lỗ rỗng thấp, cho phép mài bóng, chất lượng tốt.

 

- Amerrican hay Mexican: đá có màu xanh dương nhạt, xanh dương phớt lục, lục phớt xanh dương, đá hơi nhiều lỗ rỗng.

 

- Egyptian: đá có màu xanh dương phớt lục đến xanh lục phớt vàng.

 

- Spidewed: là loại turquoise có các tạp chất (matrix) giống mô hình mạng lưới.

 

4. Các phương pháp xử lý:

 

    Turquoise có nhiều phương pháp xử lý khác nhau như: tẩm plastics (nhựa), đôi khi còn kèm theo màu; tẩm sáp…Tuy nhiên phổ biến nhất là phương pháp nhuộm màu.

Asset Publisher

Các tin liên quan

+ ZIRCON

+ Ruby