Asset Publisher

Mẫu Giấy Giám Định và Seal Niêm Phong

 

Giấy giám định LỚN

Áp dụng cho kim cương có độ tinh khiết FL, IF, VVS1

 

Mặt ngoài giấy giám định lớn

 

Mặt trong giấy giám đinh lớn

 

 

Giấy giám định NHỎ

Áp dụng cho kim cương có độ tinh khiết VVS2, VS, SI, I

 

Mặt ngoài giấy giám định nhỏ

 

Mặt trong giấy giám đinh nhỏ

 

 

Đặc điểm nhận biết Seal khi chưa mở

 

 

 

Hình thức mở Seal

 

 

                                                   

 

Đặc điểm nhận biết khi Seal đã mở ra