Asset Publisher

PNJ LAB search Portlet

Đây là dịch vụ tra cứu của PNJL nhằm mục đích mang đến cho quý khách hàng sự tiện lợi, nhanh chóng và chính xác về những thông tin của sản phẩm trên bảng giám định đúng với những thông tin lưu trong cơ sở dữ liệu của PNJL

Please enter the following information:

Diamond

Product number (Number):

Color Stone

Precious stones, Semiprecious stones
Product number (Number):
Jade
Product number (Number):
Pearl
Product number (Number):

Important notes

Bảng tham khảo này chỉ nhằm mục đích giúp xác nhận số kiểm định (Number) do người sử dụng dịch vụ này cung cấp tương ứng với số kiểm định được lưu trữ tại nguồn dữ liệu của PNJL. Bảng tham khảo này không phải là giấy bảo hành, đánh giá hay định giá viên kim cương đính kèm và cũng không được xem như là một bảng giám định gốc của PNJL.