Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

DIOPSIDE
21/03/2017

DIOPSIDE       1. Đặc điểm chung       Diopside là một nhóm khoáng vật,...SAPPHIRE
09/12/2016

SAPPHIRE Sapphire là loại đá quý thuộc nhóm corumdum có các màu khác nhau trừ màu đỏ 1. Mô tả: Tính chất vật liệu:...CHAROITE
09/12/2016

CHAROITE       1. Đặc điểm chung:      Charoite là một loại đá bao...Idocrase
09/12/2016

Idocrase     1. Đặc điểm chung          Idocrase là một khoáng vật...TURQUOISE
09/12/2016

TURQUOISE 1. Đặc điểm chung:        Turquoise là tên của một loại khoáng vật, kết tinh hệ...ZIRCON
13/07/2016

ZIRCON   1. Đặc điểm chung:          Zircon là tên của một loại...CẨM THẠCH
07/07/2016

CẨM THẠCH 1. Đặc điểm chung:     Jadeit là một trong 2 loại đá được gọi chung là Cẩm thạch. Nó có tạo đa...Ruby
06/07/2016

Ruby   Ảnh: GIA   1. Mô tả:   Tính chất vật liệu: ruby là khoáng vật thuộc nhóm...Citrine
05/07/2016

Citrine  Ảnh: GIA   1. Mô tả:   Tính chất vật liệu: citrine là một loại của khoáng vật...SAN HÔ
04/07/2016

SAN HÔ 1. Đặc điểm chung:     San hô là một vật liệu có nguồn gốc hữu cơ làm từ bộ xương của loài...