Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

DIOPSIDE
21/03/2017

DIOPSIDE       1. Đặc điểm chung       ...SAPPHIRE
09/12/2016

SAPPHIRE Sapphire là loại đá quý thuộc nhóm corumdum có các màu khác nhau trừ màu đỏ 1. Mô tả:...CHAROITE
09/12/2016

CHAROITE       1. Đặc điểm chung:      ...Idocrase
09/12/2016

Idocrase     1. Đặc điểm chung          ...TURQUOISE
09/12/2016

TURQUOISE 1. Đặc điểm chung:        Turquoise là tên của...ZIRCON
13/07/2016

ZIRCON   1. Đặc điểm chung:        ...CẨM THẠCH
07/07/2016

CẨM THẠCH 1. Đặc điểm chung:     Jadeit là một trong 2 loại đá được gọi...Ruby
06/07/2016

Ruby   Ảnh: GIA   1. Mô tả:   Tính chất vật liệu: ruby...Citrine
05/07/2016

Citrine  Ảnh: GIA   1. Mô tả:   Tính chất vật liệu: citrine...SAN HÔ
04/07/2016

SAN HÔ 1. Đặc điểm chung:     San hô là một vật liệu có nguồn gốc hữu...