Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

BẢNG GIÁ GIÁM ĐỊNH NGỌC ỐC
08/09/2017BẢNG GIÁ GIÁM ĐỊNH ĐÁ BÁN QUÝ
08/09/2017BẢNG GIÁ GIÁM ĐỊNH NGỌC TRAI
06/09/2017PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỶ TRỌNG CỦA ĐÁ QUÝ
02/08/2016

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỶ TRỌNG CỦA ĐÁ QUÝ  Tỷ trọng là một thông số quan trọng trong việc định...PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHIẾT SUẤT ĐÁ QUÝ
19/07/2016

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHIẾT SUẤT ĐÁ QUÝ  Cùng với tỷ trọng chiết suất là thông số góp phần...PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHỔ HẤP THU
19/07/2016

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHỔ HẤP THU  Phổ hấp thu của đá quý được xác định bằng phổ kế trong phạm...GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP GIÁM ĐỊNH ĐÁ QUÝ
13/05/2014

GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP GIÁM ĐỊNH ĐÁ QUÝ Phương pháp giám định đá là tổ hợp hệ thống các phương pháp...