Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

BẢNG GIÁ GIÁM ĐỊNH NGỌC ỐC
08/09/2017

​​BẢNG GIÁ GIÁM ĐỊNH ĐÁ BÁN QUÝ
08/09/2017BẢNG GIÁ GIÁM ĐỊNH NGỌC TRAI
06/09/2017PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỶ TRỌNG CỦA ĐÁ QUÝ
02/08/2016

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỶ TRỌNG CỦA ĐÁ QUÝ  Tỷ trọng là một thông số quan trọng trong việc định tên đá quý. Có nhiều cách xác định tỷ trọng của đá quý, tuy nhiên hiệu quả và chính xác nhất là sử dụng phương pháp thủy tĩnh          1. Bản chất phương pháp     Tỷ trọng của viên đá là tỷ số giữa trọng lượng trên thể tích của nó:...PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHIẾT SUẤT ĐÁ QUÝ
19/07/2016

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHIẾT SUẤT ĐÁ QUÝ  Cùng với tỷ trọng chiết suất là thông số góp phần quan trọng trong việc xác định chính xác tên đá   1. Bản chất phương pháp Khi một tia sáng được chiếu vào một viên đá quý, tốc độ truyền ánh sáng trong đó sẽ giảm xuống ở mức độ nào đó tuỳ thuộc vào các đặc tính quang học – tinh thể của viên đá. Đại lượng phản ánh tính chất...PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHỔ HẤP THU
19/07/2016

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHỔ HẤP THU  Phổ hấp thu của đá quý được xác định bằng phổ kế trong phạm vi vùng khả kiến   1. Bản chất của phương pháp   Khi chiếu một chùm ánh sáng trắng (tập hợp của các ánh sáng đơn sắc trong vùng nhìn thấy) ánh sáng sẽ bị hấp thụ với cường độ khác nhau ở những bước sáng khác nhau. Giản đồ biểu thị sự thay đổi cường độ hấp thụ ánh sáng...GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP GIÁM ĐỊNH ĐÁ QUÝ
13/05/2014

GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP GIÁM ĐỊNH ĐÁ QUÝ Phương pháp giám định đá là tổ hợp hệ thống các phương pháp xác định các thông số của đá quý. Mỗi loại đá quý đều có những tính chất vật lý, hóa học, quang học, tinh thể học,.... đặc trưng. Để biết tên, nguồn gốc sinh thành (tự nhiên hay tổng hợp), mức độ xử lý của một viên đá cần phải xác định nhiều thông số như: tỷ trọng, chiết suất, phổ hấp thu, đặc...