Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỶ TRỌNG CỦA ĐÁ QUÝ
02/08/2016

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỶ TRỌNG CỦA ĐÁ QUÝ  Tỷ trọng là một thông số quan trọng trong việc định tên đá quý. Có nhiều cách xác...PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHIẾT SUẤT ĐÁ QUÝ
19/07/2016

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHIẾT SUẤT ĐÁ QUÝ  Cùng với tỷ trọng chiết suất là thông số góp phần quan trọng trong việc xác định...PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHỔ HẤP THU
19/07/2016

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHỔ HẤP THU  Phổ hấp thu của đá quý được xác định bằng phổ kế trong phạm vi vùng khả kiến  ...GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP GIÁM ĐỊNH ĐÁ QUÝ
13/05/2014

GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP GIÁM ĐỊNH ĐÁ QUÝ Phương pháp giám định đá là tổ hợp hệ thống các phương pháp xác định các thông số của đá...