Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

 

Chiều dầy cạnh (Girdle thickness)

 

Các tiêu chuẩn để xếp hạng độ dầy cạnh kim cương:


Kích cỡ tim đáy (Culet size)

 

Các tiêu chuẩn để xếp hạng kích cỡ tim đáy kim cương:

 

Kích cỡ tim đáy kim cương thường được ước lượng dưới độ phóng đại 10 lần (10X)

 

Không tim đáy (None): không nhìn thấy hoặc chỉ là một điểm trắng (không có độ mài bóng trên bề mặt) dưới độ phóng đại 10 lần. Đôi khi chúng được diễn tả như một điểm (Pointed) nếu nó không bị tổn thương hoặc mài mòn.
Rất nhỏ (Very small): chỉ vừa đủ để nhận ra dưới độ phóng đại 10 lần.
Nhỏ (Small): rất khó nhìn thấy dưới độ phóng đại 10 lần.
Trung bình (Medium): thấy được tám cạnh dưới độ phóng đại 10 lần.
Hơi lớn (Slightly large): nhìn thấy rất dễ dưới độ phóng đại 10 lần, khó nhìn thấy được bằng mắt thường.
Lớn (Large): nhìn thấy được bằng mắt thường.
Rất lớn (Very large): dễ dàng nhìn thấy được bằng mắt thường rõ ràng.
Cực lớn (Extremely large): hình tám mặt hiện ra rõ ràng dưới mắt thường.


 

 

 

ĐỘ HOÀN THIỆN (FINISH GRADE)

 

Mài bóng (Polish)

 

Bảng cấp độ phân cấp mài bóng kim cương


Đặc tính bên ngoài (Blemishes) thường ảnh hưởng đến độ mài bóng (Polish)
Abrasion: vết trầy sướt
Nick: vết khía hình chữ V
Pit: lỗ rất nhỏ
Polish lines: những đường song song do đánh bóng
Polish Mark: vết mờ do đánh bóng
Rough Girdle: cạnh bị lồi lõm
Scratch: vết sướt thẳng hoặc cong
Bearded girdle: râu cạnh


 

Right ads