Xuất bản thông tin

PNJ LAB search Portlet

Đây là dịch vụ tra cứu của PNJL nhằm mục đích mang đến cho quý khách hàng sự tiện lợi, nhanh chóng và chính xác về những thông tin của sản phẩm trên bảng giám định đúng với những thông tin lưu trong cơ sở dữ liệu của PNJL

Xin lui lòng nhập những thông tin sau đây:

Kim cương

Số sản phẩm (Number):

Đá màu

Đá quý, Đá bán quý
Số sản phẩm (Number):
Cẩm thạch
Số sản phẩm (Number):
Ngọc trai
Số sản phẩm (Number):

Lưu ý quan trọng

Bảng tham khảo này chỉ nhằm mục đích giúp xác nhận số kiểm định (Number) do người sử dụng dịch vụ này cung cấp tương ứng với số kiểm định được lưu trữ tại nguồn dữ liệu của PNJL. Bảng tham khảo này không phải là giấy bảo hành, đánh giá hay định giá viên kim cương đính kèm và cũng không được xem như là một bảng giám định gốc của PNJL.