Xuất bản thông tin

TRANG THIẾT BỊ

 

Máy phân tích kim cương DIAMOND VIEW của GIA

 

 

 

Đèn phân cấp cấp độ màu kim cương của GIA

 

 

 

Máy đo tỉ lệ cắt mài kim cương (Proportions) của SARIN

 

 

 

Kính hiển vi phân cấp cấp độ tinh khiết của GIA

 

 

 

Cân điện tử cân trọng lượng của SARTORIUS

 

 

 

 

Máy đo chiết suất của GIA

 

 

 

Máy đo chiết suất của GIA

 

 

 

kính phân cực của GIA

 

 

 

Thước đo kích thước

 

 

 

Máy đo quang phổ

 

 

 

Máy khắc laser cạnh kim cương

 

 

 

Kính hiển vi phân cấp cấp độ tinh khiết của GIA

Right ads