Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP GIÁM ĐỊNH ĐÁ QUÝ

GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP GIÁM ĐỊNH ĐÁ QUÝ Phương pháp giám định đá là tổ hợp hệ thống các phương pháp...

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỶ TRỌNG CỦA ĐÁ QUÝ

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỶ TRỌNG CỦA ĐÁ QUÝ  Tỷ trọng là một thông số quan trọng trong việc định...

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHIẾT SUẤT ĐÁ QUÝ

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHIẾT SUẤT ĐÁ QUÝ  Cùng với tỷ trọng chiết suất là thông số góp phần...

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHỔ HẤP THU

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHỔ HẤP THU  Phổ hấp thu của đá quý được xác định bằng phổ kế trong phạm...