Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

SPINEL

SPINEL 1. Mô tả: Tính chất vật liệu : spinel là một loại khoáng vật thuộc nhóm spinel; kết...

TOURMALINE

TOURMALINE 1. Mô tả: Tính chất vật liệu : tourmaline là một nhóm khoáng vật gồm nhiều loại...

AMETHYST

AMETHYST Amethyst thuộc nhóm thạch anh 1. Mô tả: Tính chất vật liệu: amethyst là...

NGỌC TRAI

NGỌC TRAI 1. Khái quát về ngọc trai: Ngọc trai là một loại đá quý hữu cơ, được hình...

CHALCEDONY

CHALCEDONY   Chalcedony và phân loại Chalcedony là dạng ẩn tinh của thạch anh, chúng có kiến...

PERIDOT

PERIDOT 1. Mô tả: Tính chất vật liệu : peridot là khoáng vật thuộc nhóm...

TOPAZ

TOPAZ 1. Mô tả: Tính chất vật liệu: Topaz có công thức hóa học là Al2(F,OH)2SiO4 Hình thái bên ngoài:...

AQUAMARINE

AQUAMARINE  Aquamarine hay còn gọi là ngọc xanh biển 1. Mô tả: Tính chất...

HỔ PHÁCH (AMBER)

HỔ PHÁCH (AMBER) Hổ phách là một loại đá có nguồn gốc hữu cơ.

SUNSTONE

SUNSTONE

MOONSTONE

MOONSTONE

FLUORITE

FLUORITE

LAPIS LAZULI

LAPIS LAZULI

PREHNITE

PREHNITE

OPAL

OPAL

AVENTURINE

AVENTURINE

Emerald

Emerald Ảnh: GIA   1. Mô tả:   Tính chất vật liệu: emerald là...

Kim Cương

Kim Cương    Ảnh: GIA   1. Mô tả:     Tính...

SAN HÔ

SAN HÔ 1. Đặc điểm chung:     San hô là một vật liệu có nguồn gốc hữu...

Citrine

Citrine  Ảnh: GIA   1. Mô tả:   Tính chất vật liệu: citrine...

Xuất bản thông tin

Các tin liên quan

+ ZIRCON

+ Ruby