CẤP ĐỘ CẮT MÀI – CUT GRADE

Cắt mài kim cương có thể hiểu đơn giản là hình dạng và kiểu cắt mài (hình dạng các mặt giác) của nó. Có nhiều kiểu cắt kim cương khác nhau, cho đến nay phổ biến nhất vẫn là kiểu cắt tròn round brilliant. Những viên kim cương có hình dạng và kiểu cắt khác với round brilliant được gọi là những kiểu cắt lạ măt hay fancy cut.

Trong phân cấp kim cương, cắt mài là một trong 4 tiêu chuẩn 4C đề cập đến chất lượng cắt tổng thể của viên kim cương. Phân cấp chất lượng cắt mài bao gồm đánh giá tỷ lệ của viên kim cương, tính đối xứng và cấp độ mài bóng của viên đá. Chỉ áp dụng đối với những viên kim cương round brilliant nằm trong dải màu từ D đến Z và được phân cấp theo thang điểm từ Excellent, Very good, Good, Fair đến Poor.

ĐẶC ĐIỂM KIM CƯƠNG TƯƠNG ỨNG TỪNG CẤP ĐỘ CẮT MÀI

Excellent:

 • Viên kim cương rất sáng, sống động. Các vùng sáng phân bố đồng đều ở phần trên viên đá mà không có vùng tối nào. Khu vực ngay bên dưới mặt bàn, đặc biệt là xung quanh tim đáy vẫn sáng.
 • Lửa mạnh, xuất hiện hầu hết trên các mặt giác ở phần trên viên đá.
 • Chất lượng mài bóng và đối xứng từ Excellent đến Very Good.
Very good:

 • Viên kim cương sáng, sống động. Các vùng sáng phân bố đều ở phần trên viên đá và có rất ít vùng tối. Khu vực ngay bên dưới mặt bàn vẫn sáng.
 • Lửa từ mạnh đến vừa, xuất hiện nhiều ở các mặt giác phần trên.
 • Chất lượng mài bóng và đối xứng từ Excellent đến Good.
Good:

 • Viên kim cương hơi sống động, sự hiện diện của một số vùng tối làm giảm độ sáng của viên đá. Một nửa mặt giác ở phần trên và vùng xung quanh tim đáy hoặc cả hai có thể tối.
 • Lửa vừa phải, chỉ giới hạn ở các mặt của phần trên viên đá.
 • Chất lượng mài bóng và đối xứng từ Excellent đến Fair.
Fair:

 • Viên kim cương hơi tối chỉ có một số vùng sáng, ít sống động. Có thể có những chỗ tối hoặc mờ ở khu vực mặt bàn, xung quanh girdle hoặc cả hai. Viên kim cương khá kém hấp dẫn.
 • Lửa vừa phải đến thấp, chỉ giới hạn ở những khu vực nhỏ của phần trên viên đá.
 • Chất lượng mài bóng và đối xứng từ Excellent đến Fair.
Poor:

 • Viên kim cương rất tối và rất ít chỗ sáng, nhìn thiếu sức sống. Khu vực mặt bàn thường tối và vùng tối có thể mở rộng đến các mặt giác xung quanh. Viên kim cương trở nên cực kỳ kém hấp dẫn.
 • Lửa thấp hoặc xuất hiện rất ít trên viên đá.
 • Chất lượng mài bóng và đối xứng từ Excellent đến Poor.

TỶ LỆ CẮT MÀI KIM CƯƠNG

Cấp độ cắt mài được đánh giá chủ yếu dựa trên sự kết hợp của các thông số tỷ lệ cắt mài và một số yếu tố trực quan.

Hình bên dưới minh hoạ và cách xác định các tỷ lệ ảnh hưởng đến phân cấp cắt mài kim cương:

Total depth: bề dày của kim cương được quy ra phần trăm so với đường kính trung bình viên đá.

Table size: kích thước trung bình của mặt bàn được quy ra phần trăm so với đường kính trung bình viên đá.

Star length: chiều dài giác sao được quy ra phần trăm so với khoảng cách từ girdle đến table

Crown angle là góc đo giữa mặt phẳng chứa giác bezel  và mặt table.

Crown height là chiều cao phần trên của viên kim cương, được quy ra phần trăm so với đường kính trung bình viên đá.

Gridle thickness: bề dày trung bình của gridle tại vị trí “hill” được quy ra phần trăm so với đường kính trung bình.

Pavilion depth là độ sâu của pavilion (đo từ culet tới điểm giao nhau của các giác pavilion main và girdle) được quy ra phần trăm so với đường kính trung bình.

Pavilion angle là góc hợp bởi mặt giác pavilion main và mặt table.

Lower half legth là chiều dài của giác lower half được quy ra phần trăm so với khoảng cách từ girdle tới culet.

Culet size là chiều rộng của mặt culet, được mô tả dựa theo đường kính trung bình của kim cương ở độ phóng đại 10x. Kích thước culet từ một điểm nhọn (none) đến cực lớn (extremely large)

SHAPE AND CUTTING STYLE (hình dạng và kiểu cắt mài)

Hình dạng đề cập đến hình dạng đường viền khi nhìn từ trên mặt và kiểu cắt là sự sắp xếp các mặt giác của một viên kim cương.

Round Brilliant là viên kim cương mài tròn tiêu chuẩn bao gồm 57 hoặc 58 mặt giác, được cắt mài với tỷ lệ hiện đại. Dưới đây là tên gọi và cách sắp xếp các mặt giác của viên kim cương round brilliant.

Kiểu cắt của kim cương được mô tả như sau: brilliant (rực rỡ), step cut (cắt từng bậc), mixed cut (cắt hỗn hợp), portrait cut, rose cut (cắt hoa hồng), hoặc double rose cut (cắt hoa hồng kép). Trong đó kiểu cắt brilliant, step và mixed cut là phổ biến nhất. Bất kỳ kiểu cắt nào trong số này đều có thể được áp dụng cho nhiều hình dạng khác nhau.

Brilliant

Kiểu cắt brilliant tiêu chuẩn bao gồm chủ yếu các mặt giác hình cánh diều hoặc tam giác. Nó cũng có girdle, table facet, và một culet. Thuật ngữ “modified” được dùng để mô tả kiểu cắt brilliant có đối xứng kiểu khác với kiểu cắt brilliant tiêu chuẩn.

Step cut

Kiểu cắt step cut bao gồm các mặt giác dài hẹp, bốn cạnh xếp thành hàng song song với girdle.

Mixed cut

Kiểu cắt hỗn hợp có brilliant – cut ở phần trên và step – cut ở phần dưới hoặc step – cut ở phần trên và brilliant – cut ở phần dưới.