NHỮNG LƯU Ý/KHUYẾN NGHỊ KHI SỬ DỤNG VÀ KINH DOANH KIM CƯƠNG THIÊN NHIÊN

Kim cương là món quà kỳ diệu và tuyệt vời thiên nhiên ban tặng mà con người của mọi thời đại, mọi nền văn hóa hay mọi dân tộc đều mong muốn sở hữu để làm trang sức, làm những món quà ý nghĩa có giá trị hay trao đổi kinh doanh. Theo đó, giám định kim cương dần trở thành một dịch vụ thiết yếu nhằm hỗ trợ khách hàng đánh giá đúng bản chất và chất lượng sản phẩm.

Trong quá trình thực hiện dịch vụ giám định-phân cấp, PNJLAB đã gặp nhiều tình huống thực tế ảnh hưởng lớn đến chất lượng của sản phẩm có giá trị cao này. Sau đây là một số những trường hợp tiêu biểu chúng tôi gặp phải:

1. Vic s dng, lưu gi hoc vn chuyn sn phm không đúng cách có th gây tn thương đến bên ngoài sn phm như tn thương Girdle, Culet, Table,trc tiếp nh hưng đến cp đ tinh khiết (Clarity) và cp đ mài bóng (Polish). Do đó nếu ngưi tiêu dùng trao đi mua bán sn phm không đưc giám đnh hoc ch da vào mã s cnh có trên viên đá thì có th gp nhng ri ro sau:

– Mua phải những sản phẩm bị trầy xước, tổn thương bên ngoài dẫn đến chất lượng thực tế sản phẩm không còn đúng với kết quả giám định tương ứng với mã số cạnh.

– Nếu những tổn thương, trầy xước được chỉnh sửa hết thì những thông số kỹ thuật như: tỷ lệ cắt mài (proportion), trọng lượng (carat weight), kích thước (Size), cấp độ đối xứng (symmetry) có thể sẽ sai lệch so với kết quả giám định tương ứng với mã số cạnh. Trường hợp này khách hàng có thể sẽ mua phải những sản phẩm không đúng với giá trị kinh tế mà mình bỏ ra.

Trong quá trình trao đổi mua bán khách hàng thường được xem mã số cạnh sản phẩm của mình, đối với những tổn thương ngay mã số cạnh hoặc gần đó thì khách hàng có thể dễ dàng phát hiện, tuy nhiên những tổn thương ở vị trí khác thì rất khó phát hiện như viên đá bị tổn thương culet ở hình trái.

2. Trong quá trình giám đnh – phân cp thc tế sn phm, chúng tôi gp nhiu các tình hung đc bit v sn phm có mã s cnh ca các hãng giám đnh nưc ngoài (GIA, HRD, IGI,…) vi kết qu giám đnh kèm theo là kim cương thiên nhiên cht lưng 4Cs cao nhưng:

– Kết quả giám định thực tế tại PNJLAB, ngoài những trường hợp có kết quả trùng khớp với giấy giám định nước ngoài (GIA, HRD, IGI,..) PNJLAB vẫn thường xuyên gặp những sản phẩm có chất lượng 4Cs không đúng/hoặc thấp hơn so với kết quả giám định liên quan đến mã số cạnh. Vd: Kết quả giám định của sản phẩm theo mã số cạnh của các hãng nước ngoài là VVS1/F nhưng kết quả giám định tại PNJLAB lại là VS1/I

– Kết quả giám định thực tế tại PNJLAB là kim cương tổng hợp – Lab-grown/Synthetic diamond (CVD, HPHT)

Kim cương tổng hợp CVD (hình trái) và HPHT (hình phải) có mã số cạnh và kèm giấy giám định kim cương thiên nhiên của các hãng nước ngoài được gửi giám định tại PNJLAB.

– Kết quả giám định thực tế tại PNJLAB là kim cương đã trải qua quá trình xử lý độ tinh khiết (Clarity) hoặc xử lý màu sắc (Color)

– Thậm chí kết quả giám định thực tế tại PNJLAB là đá giả kim cương – Simulant Diamond (CZ hoặc Moissanite).

Qua đó, từ những thực tế gặp phải nêu trên, chúng tôi mong muốn gửi đến Quý Khách hàng những lưu ý nêu trên để gìn giữ trong việc sử dụng và lựa chọn được những sản phẩm tốt nhất cho Quý Khách hàng./.

Nguồn: PNJLAB